Věříme, že ultimate frisbee, jež dbá na principy fair play a rozvíjí všeobecné pohybové vlastnosti, je ideálním sportem pro mladé lidi, kterým díky filosofii „Spirit od the Game“ přináší nejen pohybové vyžití. Pokud se k sobě lidé chovají vstřícně a konstruktivně na sportovišti, dá se předpokládat, že si tyto hodnoty přenesou i mimo něj. Proto se naše sdružení rozhodlo podporovat rozvoj ultimate frisbee především mezi dětmi a mládeži.

Za tímto účelem rozjíždíme projekt, který má za cíl vytvoření zájmových kroužků na školách, zařazení ultimate do výuky v tělocviku a zprostředkovat učitelům tělocviku akreditované školení, které zajišťuje Česká asociace létajícího disku. Pro zapojené školy chceme pořádat místní turnaje, kde žáci zúročí svůj trénink a v přátelském duchu porovnají své dovednosti s ostatními.

Zapojené školy podpoříme materiálně (dodáním herních a tréninkových disků, metodických materiálů) a zajistíme  lektora – aktivního hráče ultimate se zkušenostmi z české ligy a mezinárodních turnajů.

Od škol požadujeme podporu vedení školy, poskytnutí prostoru pro kroužek nebo zařazení ultimate do výuky tělesné výchovy.

Pokud by vaše škola měla zájem se do projektu zapojit, kontaktujete nás prosím na emailové adrese ufb@ufb.cz