10
Led

Pravidla

Pokud s ultimate frisbee začínáte, vystačíte si s touto zkrácenou verzí pravidel. Pokud chcete do tajů hry proniknout hlouběji, měli byste si někdy projít plné znění. V případě kompletních pravidel se jedná o oficiální překlad České asociace létajícího disku z roku 2009. Zkrácená verze uvedená níže je mírně upravenou variantou z frisbee.cz.

Hřiště — V případě „velkého“ ultimate hraného 7 na 7 má tvar obdélníku 100×37 (délka fotbalového hřiště, polovina jeho šířky) s koncovými zónami na obou koncích hřiště o hloubce cca 18 metrů. „Malý“ nebo halový ultimate se hraje 5 na 5 na menším hřišti (rozměry přibližně jako házenkářské). Povrch může být jakýkoli, pro venek je nejvhodnější upravený trávník, musí být rovný, bez překážek a děr a pro hru bezpečný.

Zahájení hry — Každý bod začíná nastoupením obou týmů na přední čáru jejich koncové zóny. Každý poločas a po každém bodu se začíná výhozem – Obrana hodí disk útočníkům.

Pohyb disku — Disk se smí pohybovat pouze nahráváním od hráče k hráči. Hráč s diskem nesmí běhat – může pouze pivotovat kolem jedné pevně stojící nohy (úkroky do stran). Hráč s diskem („házeč“) má 10 vteřin na odhození disku. Obránce bránící tohoto hráče („marker“), pokud je od něj méně než tři metry a maximalné na šířku disku, odpočítává čas stání.

Skórování — Bod padne v případě, když útočník chytí disk v koncové zóně na kterou družstvo útočí. V okamžiku, kdy získá disk pod kontrolu (v případě, že chytá disk ve výskoku, první kontakt se zemí) musí být vším čím se dotýká země zcela v koncové zóně. Pokud do zóny doběhne (doklouzá) s diskem v průběhu brždění, rozehrává z čáry oddělující zónu od hřiště.

Změna držení disku — Nastává vždy, když je nahrávka neukončená, zachycená nebo sražená protihráčem, disk se dotkne země nebo je chycen útočícím hráčem v autu, útočníci si disk podají, útočník chytí vlastní hod, útočník neodhodí disk před napočítáním. Pak se obránci stanou útočníky a naopak.

Střídání — Střídání je povoleno pouze po bodu před následujícím výhozem, před jedním z poločasů nebo v případě zranění.

Bezkontaktní sport — Hráči se musí vyhýbat kontaktu se soupeřem. Samozřejmě se stává, že se hráči potkají ve vzdušných soubojích a podobně, avšak touha získat disk není omluvou pro nebezpečnou hru.

Faul — Faul je důsledkem fyzického kontaktu mezi soupeři. Faul může zahlásit faulovaný hráč a musí tak učinit nahlas a ihned po faulu.

Bez rozhodčích — Ultimate je založen na principu řízení hry samotnými hráči, hraje se bez rozhodčích. Všechny přestupky na čarách, při držení disku a fauly jsou hlášeny samotnými hráči přítomnými na hřišti. V případě sporných situací je možno zeptat se hráčů za lajnou nebo diváků.

Spirit of the game — Ultimate je od samého počátku postaveno na sportovním duchu, který klade odpovědnost za dodržování pravidel a fair play na samotné hráče. Vysoce soutěživá hra je vítána, nikdy však ne za cenu ztráty vzájemné ohleduplnosti mezi hráči, porušování dohodnutých pravidel a vytracení prosté radosti za hry. Účelem pravidel ultimate je poskytnout návod, jak hru hrát. předpokládá se, že žádný hráč neporuší pravidla úmyslně a proto nejsou stanoveny tresty za neúmyslné přestupky. Pravidla předkládají vodítko jak znovu zahájit hru takovým způsobem, kterým by pravděpodobně pokračovala, kdyby k přestupku nedošlo.