10
Led

Obecně o ultimate

Ultimate je v ČR nejrozšířenějším sportem s létajícím diskem. Jedná se o kolektivní hru, ve které je cílem chytit disk v koncové zóně. Principem se tak podobá třeba ragby, avšak tento sport je bezkontaktní a s diskem se nesmí běhat. Hráč s diskem (házeč) může stejně jako v basketbalu pivotovat – otáčet se a činit úkroky s jednou nohou stále pevně na zemi. Pohyb a vytvoření prostoru pro přihrávku pak zůstává na jeho spoluhráčích.

Ultimate je dynamický běhavý sport, ve kterém se snoubí atletické prvky s taktickým myšlením a herním přehledem. Ve hře se často střídá útok a obrana. Stane se tak vždy při ztrátě disku, ke které dochází záhozem do autu, na zem, jeho zachycením či sražením soupeřem nebo při neodhození ve stanoveném čase.

V současné době patří tato hra sice stále mezi minoritní sporty, ale veřejné povědomí a hráčská i rekreační základna se rozšiřují obrovským tempem. Ultimate je jeden z mála kolektivních sportů, kde spolu běžně hrají muži i ženy v oficiální soutěžní kategorii MIX. Na rekreační úrovní se jedná o ideální sportovní vyžití (nejen) pro smíšené skupiny.

Zjednodušená i kompletní pravidla naleznete zde.

Spirit of the Game

Spirit of the Game je specialitou ultimate frisbee. Tento sport se obejde bez rozhodčích a funguje v něm systém hlášení přestupků samotnými hráči. Kromě toho se jedná o širší (nejen herní) filosofii založenou na fair-play a sportovním duchu.

Jak házet frisbee?

Videa, ze kterých lze správný postup odkoukat a stručnější popisy hodů jsou v samostatném článku na frisbee.cz.

Technika jednotlivých hodů je založena na koordinaci pohybu paže a prudkého švihu zápěstí. Tento pohyb udává disku rychlost, směr a rotaci kolem vlastní osy, ta je důležitá pro správný a klidný let. Švih zápěstí je konečnou a nejdůležitější fází odhodu. Odhod začínáme krátkým pohybem paže, následuje pohyb předloktí (středem otáčení je loket) až se veškerá kinetická energie nápřahu, švihem zápěstí přenese do pohybu disku.

Náklonem disku na jednu nebo druhou stranu docílíme změny dráhy letu disku, disk bude zatáčet tam kam je nakloněn. Obdobně, zdvihneme-li přední hranu disku, poletí vzhůru. Pamatujte, že pro rovný let je nutné vypustit disk z ruky vodorovně. Házející by měl zaujmout před odhodem tzv. „střehový postoj“ – širší stoj rozkročný, nohy v kolenou mírně pokrčeny, disk přidržován oběma rukama volně před tělem. Hráč získá z tohoto postoje stabilitu a nejlepší startovní pozici pro překonání obránce forhendem i bekhendem. Házející se nesmí s diskem pohybovat, smí však pivotovat kolem stojné nohy (praváci levou).

Pro odhod forhandu se hráč uvolňuje úkrokem pravou vpravo; pro odhod backhandu překročením diagonálně vlevo.