14
Čvc

Tréninky

Listopad – Březen

Duben:

Květen

Červen – Říjen

Pro koho tréninky jsou a jak probíhají:

Pro všechny zájemce o ultimate. Počítáme s tím, že dojdou úplní začátečníci, kteří neumějí házet. Na prvním tréninku vám dáme rady jak na to, ale samotné házení se nenaučíte bez individuálního tréninku. U nováčků začínáme postupně a časem začleňujeme mezi pokročilejší. Každý trénink začíná rozcvičkou, rozházením, pokračujeme průpravnými cviky a často zakončujeme hrou. Trenéři jsou většinou hráči s reprezentačními zkušenostmi a rádi tyto zkušenosti posílají dále, když je o to zájem.

Ultimate je sport, kde se výrazně uplatní fyzická kondice a opravdu se běhá. Na tréninku si tedy zpravidla máknete. Neznamená to však, že jsou všichni ultimate hráči atleti. Je to stále se rozvíjející  sport a proto se v něm uplatní každý, kdo má chuť na sobě pracovat a posouvat se herně dál. V týmu máme několik hráčů, kteří dřív vůbec nesportovali a začali až na vysoké škole. Teď jsou platnými hráči týmu.

Rádi na tréninku uvítáme muže, ženy, chlapce i dívky od 12 let.

Ultimate je sport založený na principech fair play (Spirit of the Game). Hráč, který nedokáže přiznat faul, nerespektuje soupeře a chová se na hřišti bezohledně, nemá v ultimate co dělat. Veškeré zápasy probíhají bez rozhodčího, zakládáme si na respektu a úctě vůči soupeři.
Pokud byste měli zájem hrát ulimate pouze rekreačně, je v Brně několik skupin hráčů, kteří se pravidelně scházejí za tímto účelem. V případě vašeho zájmu vám rádi poskytneme kontakty. Pro rekreační hráče připravujeme Brněnskou amatérskou ligu kde se mohou plně realizovat.